Hva er doping?

Det som beskriver doping innenfor idrett er: Enhver form for inntak eller innsprøytning av medikamenter, eller bruk av andre metoder for å bedre en idrettsutøvers konkurransedyktighet og prestasjon på en kunstig måte.

Selve begrepet "doping" kommer av det syd afrikanske "dop", en seremoniell drikk med stimulerende virkning. Så langt tilbake som til antikken, har atleter forsøkt å drikke vin og spise planter med euforiserende virkning for å styrke seg. De antikke egypterne drakk blandinger for å øke prestasjonsmulighetene. Selv middelalderens riddere benyttet seg av tilsvarende stoffer, selv om de ble oppfattet som ansvarsfulle og eksempler til etterfølgelse

Doping er en fellesbetegnelse på stimulerende - og prestasjonsfremmende midler og anabole steroider. Doping blir ofte i idrett oppfattet som stoffene som står på IOCs liste over forbudte stoffer. Derfor prøver mange å eksperimentere med nye stoffer for å unngå å bli kalt “dopmisbrukere”. Blant vanlige folk blir doping ofte oppfattet som kunstige, usunne stoffer som er farlige.

Doping har vært, og er fremdeles, et stort problem innen de fleste idrettsgrener, og det er innenfor styrkeløft det er mest utbredt. Tall viser om lag 60 % av alle dopingsaker skjer innenfor denne idretten.
Det finnes forskjellige måter å dope seg på, men de mest utbredte er anabole steroider og bloddoping.

 

Hva gjør doping med utøveren?

Ved å stimulere sentralnervesystemet, hjertekretsløpet eller muskulaturen, kan prestasjonsevnen bli bedre. Når utøveren nærmer seg utmatting, sender organismen ut signaler. Signalene blir vanligvis tolket som smerte. Om organismen blir tilført et middel som kan utsette trøtthetsfølelsen, kan utøveren utnytte perioden mellom utmattelse og tidspunktet for full kollaps. Med andre ord kan man presse seg enda mer ved å koble ut varsellampene. Men; på denne måten utsetter man seg selv for livsfare. Amfetaminpreparat er særlig brukt til å utsette trøtthetsfølelsen i idretter hvor det blir stilt krav til langvarig, hardt arbeid.

I andre idretter er det om å gjøre å ha nervene undre kontroll, for eksempel i skyting og stup. Beroligende midler er dessverre vanedannende, og overgangen fra idrettsutøver til pillemisbruker kan skje fort. Forskjellige blodtrykkssenkende medisiner er også blitt brukt under skytekonkurranser.